Pupuh Sekar Alit

Assalamualaikum … Wr Wb

Kecap gurit asal tina basa Sangsekerta grath anu hartina nyusun karangan, dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding, ari hartina sarua bae nyaeta nuduhkeun pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangding. Nurutkeun wincikanana dangding atawa pupuh teh aya tujuh welas, nu masing-masing ngabogaan watek nu beda beda. Istilahna:

 • – Pada
 • – Padalisan
 • – Guru Wilangan ( jumlah engang dina unggal padalisan )
 • – Guru Lagu (dangdingdungna sora vokal dina engang panungtung)

Conto :

Eling eling mangka eling ( 8 engang – vokal ‘i’ )

• E/ling/e/ling/mang/ka/e/ling (= guru wilangan 8 )

‘eling’ panungtung vokalna i (= guru lagu i)

Pupuh sadayana aya 17 dibagi ku dua bagian nyaeta sekar ageung jeung sekar alit, nu ka lebet sekar ageung nyaeta: Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula (KSAD), sakantunna nu 13 lebet kana sekar alit … numutkeun guru abdi waktos SD ( Bu Wiwi Widaretna) kapungkur abdi sakola di SDN Bandung Kulon VI,waktos harita kapala sakolana Rd Yuhyi, abdi diajar pupuh kls 3 SD  … Nineung … 🙂

Nohonan jangji kapungkur bade medar  neraskeun hanca anu can rengse … 🙂

Pedaran anu atos urang nitenan pupuh KSAD (Sekar Ageung) … dimana nu parantos dipedar :

 1. Kinanti
 2. Sinom
 3. Asmarandana
 4. Dangdanggula

Anu bade dibahas ayeuna nyaeta Pupuh Sekar Alit anu seueurna 13

Hayu urang pedar hiji-hiji … 🙂

1. Pupuh Maskumambang …

Watekna Ngagambarkeun jelema nu nalangsa,ngenes hate. Unggal Pada diwangun ku opat padalisan.

Laras        : Madenda
Surupan  : 4 = Tugu

Contona :

Aduh ibu naha tega ngantun abdi (12 – i)
Teu aca laksana (6 – a)
Abdi sareng adi-adi ((8 – i)
Males budi kasalira (8 – a)

Ibu tangtos sering pisan rengat galih
Abdi nu bahula
Ayeuna mung ukur ceurik
Mun emut dosa harita

Mung ieu ranggeuyan kembang tawis kingkin
Sinareng pangdu’a
Mugi-mugi ibu tingtrim
diditu dikalanggeungan

2. Pupuh Juru Demung

Watekna Ngagambarkeun bingung ku kalakuan sorangan,adigung. Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.

Laras Madenda
Surupan : 4 = Tugu

Contona :

Hanjakal abdi hanjakal ( 8 – a)
Emut nu kapungkur-pungkur ( 8 – u)
(Emut nu kapungkur-pungkur)
Pun bapa nu ngaping ( 6 – i)
(Pun bapa)
(Pun bapa nu ngaping)
Abdi tara mirosea (8 – a)
Abdi kalah mindeng pundung (8 – u)

Ayeuna kantun hanjakal
Sabada pun bapa ngantun
(Sabada pun bapa ngantun)
Teu aya nu ngaping
(Teu aya)
(Teu aya nu ngaping)
Da pun biang teudamangan
Kasaha abdi nyaluuh

Rumasa ku seueur dosa
Kabapa miwah ka indung
(Kabapa miwah ka indung)
Tambih peurih ati
(Tambih)
(Tambih peurih ati)
Upami jarah ka makam
Abdi sok mindeng ngagukguk

3. Pupuh Lambang

Watekna Ngagambarkeun banyol (bari aya nu kudu difikiran). Unggal Pada diwangun ku opat padalisan.

Laras Salendro
Contona :

Ucing hayang jadi jalma, (8 – a)
Hayang pais lauk emas, (8 – e)
Sangkan teu digunasika, ( 8 – a)
Ku jalma di tuding bangsat ( 8 – a)

Asin hayang jadi jalma,
Sangkan ucing teu ngahakan,
Malah mun ucing ngabangsat,
Rek digebah satakerna

Mun jelema hayang dahar,
Asin mah moal di tuang,
Tangtu milih lauk emas,
Najan sesa ucing lapar

.

Teraskeuneun … Cag … 🙂

Bilih nu peryogi dangdingna dina wujud MP3 urang lebetkeun hiji-hiji … mugi-mugi aya manfaatna … 🙂

Diantawisna :

  Artikel Terkait :

  Pupuh Sekar Ageung (KSAD)

  .

  Iklan

  7 Tanggapan

  1. hapunten bade naros
   Gaduh mp3 tembang “Aduh Ibu”
   Upami gaduh nyuhunkeun atuh…
   Sono ka eta tembang, emut ka zaman sd..
   Hatur nuhun nyah…

  2. mana pupuh sekar alit nya?

  3. ENJIHHHH……..

  4. pupuh diatas, kalau bisa agar lebih lengkap,mekadi, pupuh GINANTI,SINOM Lan yang lain, agar saya sebagai pemula ada tutunan utuk ngurit/sekar alait, suksma

  5. mana sapalih deui pupuh sekar alit teh..mung aya 3 ning 🙂

  6. kuang lengkap pupuhe

  7. aduh ibu naha tega ngantun abdi
   teu acan dewasa
   abdi sareng adi-adi
   males budi ka salira

   ayeuna, bade tumaros. naon nu nganbentenkeun sekar ageung sareng sekar alit? masih hemeng abdi mah. nuhun.

  Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google+

  You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  w

  Connecting to %s

  %d blogger menyukai ini: